Παρουσιάσεις συνεδρίου

 

11 Δεκεμβρίου 2019

 

Παρουσιάσεις Χορηγών Ι: Ψηφιακές Αγροτικές Εφαρμογές και Επιχειρηματικότητα

 

efarmer. Ο ψηφιακός αγρότης

 

Foodstandard | Παναγιωτόπουλος Άρης

 

Agrisafe: Η απόλυτη εφαρμογή για την ενίσχυση των αγροτικών ασφαλίσεων με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων

Agroapps

 

Alpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα

Alpha Bank | Ζανίκα Ευφροσύνη

 

 

 

 

12 Δεκεμβρίου 2019

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι: ΧΩΡΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ

 

Τηλεπισκόπηση από πλατφόρμες χαμηλού ύψους έως δορυφόρους για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας | From proximal to remote sensing for precision farming applications

Alchanatis Victor | ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΕΚΛΗΜΕΝΟΣ

 

Εκτίμηση συγκομιδής σε καλλιέργεια ρυζιού με χρήση σύνθετων και δια-χρονικών δεικτών βλάστησης με ανάλυση πολυφασματικών εικόνων ΣΜΗΕΑ

Πέρρος Νικόλαος, Καλύβας Διονύσιος

 

Διερεύνηση συσχέτισης της αντιοξειδωτικής ικανότητας των κερασιών με δεδομένα τηλεπισκόπησης και πεδίου

Λάζος Νικόλαος, Τσένη Ξανθή, Ιατρού Μιλτιάδης, Ιατρού Γεώργιος, Πατούνα Αναστασία, Τέκος Φώτης, Κουρέτας Δημήτριος, Καρυδάς Χρήστος

 

Αξιολόγηση επίδοσης ασύρματων δικτύων αισθητήρων τεχνολογίας LoRa για την αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων σε εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

Φράγκος Αθανάσιος, Λουκάτος Δημήτριος, Αρβανίτης Κώστας

 

Ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών ΓΠΣ ορθολογικής διαχείρισης αγροκτήματος μικτής εκμετάλλευσης

Κολοβός Χρόνης, Παπαδόπουλος Αντώνης, Τρωγιάνος Γεράσιμος, Ντούλα Μαρία

 

Αειφόρος διαχείριση αμπελώνα για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Παπαδόπουλος Αντώνιος, Μπάρτζας Γεώργιος, Καβασίλης Σταμάτιος, Κολοβός Χρόνης, Τρωγιάνος Γεράσιμος, Ζάγκλης Γεώργιος, Ρουκουνάκη Ελισάβετ, Ντούλα Μαρία

 

 

 

 

Παρουσιάσεις Χορηγών ΙI: Ψηφιακές Γεωχωρικές Τεχνολογίες

 

Εφαρμογές της Ψηφιακής Τεχνολογίας στις Ανοιξιάτικες Καλλιέργειες

Corteva |Ζανάκης Γιώργος

 

Ευφυής Γεωργία: Προϊόντα, λύσεις και εφαρμογές

Geosense |Ράμναλης Δημήτριος, CEO

 

Αγρομετεωρολογικοί Σταθμοί

Scientact

 

Σύγχρονες μέθοδοι & εφαρμογές στη Γεωργία Ακριβείας

TreeCompany

 

Καθημερινή παρακολούθηση καλλιεργειών μέσω δορυφόρου

Total View

 

Εκπαίδευση και αδειοδότηση χειριστών ΣμηΕΑ – Νέες Προκλήσεις

Hellenic Drones | Αραπέλλης Οδυσσέας

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙI: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΧΘΡΟΙ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ)

 

Σύστημα υπηρεσιών θέσης για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς

Ποντικάκος Κωνσταντίνος, Περδίκης Διονύσιος, Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος

 

Πιλοτική εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών με βιολογικό σκεύασμα από σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους (ΣμηΕΑ) για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera:Tephritidae), σε επικλινείς δυσπρόσιτους ελαιώνες

Τσαγκαράκης Αντώνιος, Τριλίβας Ιωάννης, Στεφανάκης Δημήτριος, Ζερβός Παναγιώτης, Λαγουτάρης Γεώργιος

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙII: ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΑΙΩΝ

 

Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσομοίωσης για την εκτίμηση της καθαρής συμβολής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων

Σούλης Κωνσταντίνος, Ψωμιάδης Εμμανουήλ, Λόντρα Παρασκευή

 

Διαχείριση λιπασματικών εισροών με την αξιοποίηση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και ψηφιακών χαρτών

Παπαδόπουλος Αντώνιος, Καλύβας Διονύσιος

 

Σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες στην χαρτογράφηση εδαφών

Κολοβός Χρόνης, Καΐρης Ορέστης, Πριοβόλου Αναστασία, Κοσμάς Κωνσταντίνος, Καλύβας Διονύσιος

 

Εκτίμηση και υπολογισμός απόθεσης καδμίου (Cd), μόλυβδου (Pb) και νικελίου (Ni) στις προστατευόμενες και οικολογικά ευαίσθητες αλυκές, πέριξ του αεροδρομίου Λάρνακας - Κύπρος

Ευθυμιάδου Ασπασία, Κουμουλίδης Δημήτριος

 

Χαρτογράφηση εδαφών του Βοτανικού κήπου Διομήδους και σύγκριση κλασικής και σύγχρονης μεθόδου σε περιβάλλον ARCGIS

Δημητρίου Βασιλική, Καΐρης Ορέστης, Κοσμάς Κωνσταντίνος, Μουστάκας Νικόλαος

 

Εκτίμηση του οργανικού άνθρακα του εδάφους από δορυφορικά δεδομένα Sentinel-2

Τριαντακωνσταντής Δημήτρης, Παπαδοπούλου Ζωή, Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ IV: ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Α΄ ΜΕΡΟΣ)

 

Χωρική ανάλυση τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ανάρτηση δασικών χαρτών

Σταματίου Χρήστος, Λιάμπας Άγγελος-Σαράντης, Δρόσος Βασίλειος, Γιαννούλας Βασίλειος

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος υπηρεσιών θέσης για την υποστήριξη της υλοποίησης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων

Τσάλου Ειρήνη, Ρίζου Στέλλα, Σγουρός Πέτρος, Γεωργίου Κωνσταντίνος, Πιπεροπούλου Φωτεινή, Πετρίδου Όλγα, Ποντικάκος Κωνσταντίνος

 

Διερεύνηση επίδρασης του θεσμικού πλαισίου Natura 2000 σε δασικά οικοσυστήματα του Νομού Ρεθύμνης με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Ορθοφωτοχαρτών

Καλούδης Σπυρίδων, Νικολουδάκη Ελευθερία, Ρούσσος Ανάργυρος

 

Εύρεση των κύριων επεξηγηματικών παραγόντων διαμόρφωσης της παροχής και της ζήτησης πολλαπλών οικοσυστημικών υπηρεσιών

Lorilla Roxanne Suzette, Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, Δέτσης Βασίλης

 

Προσδιορισμός δεικτών οργάνωσης και αναγνώριση Αγροδασικών συστημάτων με χρήση Τηλεπισκόπησης

Αϊναλή Αικατερίνη, Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος, Χατζηγεωργίου Ιωάννης

 

Δημιουργία μιας χωρικής βάσης δεδομένων με στόχο τη μελέτη και αξιοποίηση της βιομάζας των φυτικών υπολειμμάτων

Τσέλιος Χρήστος, Γκιάλης Στέλιος, Μπαρτζάνας Θωμάς

 

Χωρική Κατανομή τοπικής κλίμακας των προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) στην Ευρώπη και χαρακτηρισμός των περιοχών παραγωγής τους

Τσούτσος Μιχαήλ-Χρήστος, Κίζος Αθανάσιος

 

 

 

13 Δεκεμβρίου 2019

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ IV: ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Β΄ ΜΕΡΟΣ)

 

Χωρική Ανάλυση και Χωρική Στατιστική στο Περιβάλλον και στη Γεωργία | Spatial Analysis and Spatial Statistics in Environment and Agriculture

Κυριακίδης Φαίδων | ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ

 

Οικολογική αποτύπωση των επιδράσεων κατασκευής και λειτουργίας της Εγνατίας Οδού στο Ν. Ξάνθης κατόπιν ανάλυσης και επεξεργασίας διανυσματικών (vector) και ψηφιδωτών (raster) δεδομένων της περιοχής με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, καθώς και με την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου

Κουμουλίδης Δημήτριος, Ευθυμιάδου Ασπασία

 

Μέθοδοι χωρικής ανάλυσης για τη χωροθέτηση μετεωρολογικών σταθμών

Τασσόπουλος  Δημήτρης, Πριοβόλου Αναστασία,  Λούγκος – Πανταζόπουλος Νέστωρ, Καλύβας Διονύσιος

 

Πρόβλεψη της σύνθεσης και δομής του νησιωτικού μεσογειακού τοπίου: Η περίπτωση των Ιονίων Νήσων

Κεφαλάς Γεώργιος, Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, Ξόφης Παντελεήμων

 

Εκτός σχεδίου δόμηση και κρατική παρέμβαση στον αστικό χώρο. Ο ρόλος του σχεδίου πόλεως

Κουρτίνος Χρυσόστομος

 

Η αξιοποίηση του τοπογραφικού και χαρτογραφικού υπόβαθρου της τοπογραφικής υπηρεσίας του τέως Υπουργείου Γεωργίας σε κτηματολογικές εφαρμογές

Περπερίδου Διονυσία-Γεωργία, Μοσχόπουλος Γεώργιος, Δεμιρτζόγλου Νικόλαος, Τσιμερίκας Αλέξανδρος, Αμπατζίδης Δημήτριος

 

Η γεωχωρική υποδομή του Ελληνικού Κτηματολογίου ως πληροφοριακός καταλύτης στη σύγχρονη γεωργία και αγροτική πολιτική

Λολώνης Παναγιώτης

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ V: WEB-GIS, CLOUD SERVICES, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (A΄ ΜΕΡΟΣ)

 

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος υποστήριξης της παραγωγής βάμβακος με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης, αισθητήρων και προηγμένων γεωπονικών μοντέλων

Λεωνιδάκης Δημήτριος, Συμεωνίδης Παναγιώτης, Βάκκας Θεόδωρος, Μουγιάκου Ελένη

 

Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων ροών επεξεργασίας και ανάλυσης τηλεπισκοπικών και γεωχωρικών δεδομένων για την παρακολούθηση φυσικών οικοσυστημάτων

Γραμμαλίδης Νικόλαος, Καταγής Θωμάς, Παπαϊωάννου Περικλής, Παρασκευόπουλος Γιάννης, Κοντόπουλος Χρήστος, Γήτας Ζ. Ιωάννης, Χαραλαμποπούλου Βασιλική

 

Σύγκριση τιμών NDVI από δορυφορικά, εναέρια και επίγεια δεδομένα και συσχέτισή τους με την ποιοτική και ποσοτική απόδοση παραγωγής βιομηχανικής τομάτας

Ψηρούκης Βασίλειος, Δάρρα Νικολέτα, Φουντάς Σπυρίδων, Γριβάκης Κωνσταντίνος

 

 

 

Παρουσιάσεις Χορηγών ΙII: Λήψη και διαχείριση δεδομένων σε περιβάλλον GIS

 

Imagery δυνατότητες, εργαλεία ανάλυσης και έτοιμο περιεχόμενο στην πλατφόρμα ArcGIS

Εταιρεία Marathon Data Systems

 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ως εργαλείο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού: Καθορισμός & Οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

Εταιρεία Ambio

 

Συμβολαιακή Γεωργία και ψηφιακές τεχνολογίες

Εταιρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιία

 

Ανοιχτά Εργαλεία Γεωπληροφορικής για την παρακολούθηση και το σχεδιασμό του αστικού πρασίνου

Εταιρεία GetMap | Ελένη Μουγιάκου, Γαβριήλ Μαυρέλλης

 

Η Εξέλιξη των συστημάτων έξυπνης γεωργίας: Από την μέτρηση στην μετάφραση και την πρόβλεψη

Εταιρεία Ucandrone | Στεφανάκης Δημήτριος, CEO

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ V: WEB-GIS, CLOUD SERVICES, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Β΄ ΜΕΡΟΣ)

 

Αγροτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τη χρήση drones και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Νταλιάνη Μαρία, Κωστοπούλου Κωνσταντίνα, Δεμέστιχας Κωνσταντίνος

 

Αναγνώριση πρακτικών βιολογικής καλλιέργειας με την εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης

Στρατής Πέτρος, Κολοκούσης Πολυχρόνης, Αργιαλάς Δημήτριος

 

Ανίχνευση αλλαγών κάλυψης γης και ανάλυση μετρικών τοπίου στην περιοχή του Θριασίου πεδίου κατά τα έτη 1984, 2001 και 2018

Χότζα Ζελιχά, Γιώβος Ρήγας, Κουκουλέτσου Ουρανία

 

Τηλεπισκοπικά Δεδομένα και Χωρική ανάλυση σε Πειραματικά Τεμάχια Κριθαριού με Χρήση Δεικτών Βλάστησης από Πλατφόρμα UAV

Κατσίκης Ιωάννης, Καλύβας Διονύσιος, Βαχαμίδης Πέτρος, Οικονόμου Γαρυφαλλιά

 

Συστάσεις προσωποποιημένων διαδρομών με δεδομένα μεγάλου όγκου και αγροτουριστικού ενδιαφέροντος

Διαρεμέ Κυβέλη Κωνσταντίνα, Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος

 

Πλατφόρμα καταγραφής δεδομένων καλλιέργειας στον αγρό για φορητές συσκευές. Η περίπτωση της αμπελοκαλλιέργειας

Λούγκος – Πανταζόπουλος Νέστωρ, Πριοβόλου Αναστασία, Τασσόπουλος Δημήτριος, Κατσίκης Ιωάννης, Καλύβας Διονύσιος

 

Σχεδίαση υπηρεσιών για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας στην Αφρική

Αλεξανδρίδης Θωμάς, Οβάκογλου Γεώργιος, Κασαμπαλής Δημήτριος, Cherif Ines, Μόσχου Δημήτριος, Πανταζή Ξανθούλα Ειρήνη, Ταμουρίδου Αφροδίτη Αλεξάνδρα, Κατράγκου Ελένη, Μαρία Χαρά Καρυπιδού, Κάρτσιος Στέργιος, Πυθαρούλης Ιωάννης, Κωτσόπουλος Στυλιανός, Laneve Giovanni, Luciani Roberto, Garcia Sixto Herrera, Nikulin Grigory, Συλλαίος Νικόλαος, Beltran Suarez Juan

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ VI: ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

 

Τα δέντρα ως απαραίτητη γεωχωρική υποδομή ανοιχτών δεδομένων. Το παράδειγμα του Εθνικού Κήπου

Μουγιάκου Ελένη, Αγοραστού Αικατερίνη, Μανουσάκης Ιωάννης

 

Μεθοδολογικό πλαίσιο, σχεδιασμός και εφαρμογή δικτύων αστικού πρασίνου για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε περιβάλλον GIS: Εφαρμογή στον Δήμο Αθηναίων

Κομποτιάτη Αθανασία, Καλύβας Διονύσιος

 

Εφαρμογή χωρικής ανάλυσης μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) στο στρατηγικό σχεδιασμό του όρους «Υμηττός»

Χούντας Κωνσταντίνος, Παρασκευοπούλου Αγγελική, Καλύβας Διονύσιος

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ VII: ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 

Η Επίδραση των Αλλαγών Χρήσης/Κάλυψης Γης στις Φυσικές Καταστροφές και στις Μετέπειτα Φυσικές Διεργασίες

Ψωμιάδης Εμμανουήλ, Ευθυμίου Νικόλαος, Σούλης Κωνσταντίνος, Γεώργιος Σταματονικολός

 

Εκτίμηση των αποθεμάτων άνθρακα στα μεσογειακά γεωργικά συστήματα

Ζάγκλης Γεώργιος, Ντούλα Μαρία, Παναγιώτης Ντάλιας, Παπαδόπουλος Αντώνιος, Κολοβός Χρόνης, Καβασίλης Σταμάτιος

 

Ενδοσκόπηση της πυρκαγιάς της Ανατολικής Αττικής (Καλοκαίρι, 2018), με τη χρήση δεδομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δορυφορικών εικόνων

Αραποστάθης Στάθης

 

Εκτίμηση της τρωτότητας στο λεκανοπέδιο Αθηνών έναντι κινδύνου πλημμύρας

Ραλλάτου Νικολέττα, Κρασάκης Παύλος

 

Εκτίμηση κινδύνων φυσικών καταστροφών νήσου Αστυπάλαιας

Φράγκος Αθανάσιος