Χορηγοί

Υπό την Αιγίδα:

 

 

Χορηγοί του 3ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

 

Xορηγοί Συνεδρίου

 

Προϊοντικοί Χορηγοί

 

Χορηγός Αερομεταφορών

 

 

Χορηγός Φιλοξενίας

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας