ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα του 3ου Συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, περιλαμβάνει προφορικές ανακοινώσεις, 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops), παρουσιάσεις από εταιρείες-χορηγούς του Συνεδρίου και διοργάνωση συζήτησης – στρογγυλής τράπεζας με θέμα τη "Χωρικά Καθορισμένη Ψηφιακή Γεωργία στην Αγορά Εργασίας".

Το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου