Επικοινωνία

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Σωτηρία Αλεξανδρή
Ερευνητική Μονάδα GIS
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τηλ. 210 52 94 087, ώρες επικοινωνίας 9:00-15:00