Υποβολή Εργασιών

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες για προφορική ανακοίνωση ή poster στο συνέδριο να υποβάλουν περίληψη των εργασιών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο κειμένου με τύπο επέκτασης .doc/.docx) (mail: gis2019@aua.gr ), ακολουθώντας τις οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019.

 

Οδηγίες σύνταξης των περιλήψεων των εργασιών:

 1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι από 500 έως 800 λέξεις.
 2. Όλα τα περιθώρια της σελίδας (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά) να είναι τρία (3) εκατοστά.
 3. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι μονού διαστήματος γραμμών, σε πλήρη στοίχιση, με γραμματοσειρά Calibri 12 στιγμών.
 4. Η σειρά παρουσίασης να είναι: Τίτλος, Συγγραφείς, Στοιχεία συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά, Κείμενο περίληψης.
 5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και με μέγεθος 14 στιγμών, κεντραρισμένος και bold.
 6. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα και να γραφεί πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
 7. Να προστεθεί αστεράκι (*) μετά το όνομα του υπεύθυνου συγγραφέα για τη σχετική αλληλογραφία.
 8. Να γραφεί η ιδιότητα, ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων καθώς και η πόλη με πεζά γράμματα.
 9. Μετά τα ονόματα των συγγραφέων και σε άλλη γραμμή να αναφέρονται 4 έως 5 λέξεις κλειδιά με πεζά γράμματα με μέγεθος 12 στιγμών, χαρακτηριστικές του περιεχομένου της εργασίας.
 10. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε: Τίτλο, Συγγραφείς, Εργασιακό χώρο των συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά και το κείμενο της εργασίας.

 

Αναλυτικές οδηγίες σύνταξης πλήρους κειμένου των εργασιών (Υποβολή έως 15 Νοεμβρίου 2019)

Διαστάσεις Poster

 • Μέγεθος Χαρτιού Α0 (Πλάτος 841 × Ύψος 1189 χιλιοστά) ή μικρότερο.
 • Προσανατολισμός: Κατακόρυφος.

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις επικοινωνήστε στο e-mail: gis2019@aua.gr