Οι Προσκεκλημένοι Ομιλητές (Invited Speakers) του Συνεδρίου

Οι Προσκεκλημένοι Ομιλητές (Invited Speakers) του 3ου Συνεδρίου:

Κυριακίδης Φαίδων, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Victor Alchanatis, Institute of Agricultural Engineering at Volcani Center Agricultural Research Organization.